67 paller med gulvplater, klar for vask

Gulvplater benyttes på konserter, messehall, sist benyttet på Koengen

Totalt 16 080 gulvelementer

Ferdig vasket og trygt plassert i Vardhallen

Privacy Preference Center