Fasade

Om oss


Vi har spesialisert oss på rengjøring og overflatebehandling av alle type overflater, som betong, tegl, tre, alle typer fasadeplater, aluminium, stål og glass.
Fra enkel rengjøring til utfordrende og komplisert rengjøring for privat, næring og industri.

Vi er en stab med ansatte som etterhvert har mange års erfaring i denne bransjen og har fått god erfaring med hva som skal til for å oppnå de beste resultatene for de forskjellige typer overflate.

Våre tjenester for fasade bygg


  • Tak og Fasadevask med dokumentert effektive og miljøvennlige produkter
  • Høytrykksvask opp til 500 bar med og uten varmtvann
  • Skånsom rengjøring med selvrensende produkter uten bruk av Høytrykk
  • Impregnering av betong og tegl med riktig type impregnering, i de fleste tilfeller SuraPore C som er 96 % diffusjonsåpen, dvs. at den stopper vanninntrenging samtidig som den puster. Dette vil stoppe frostspreng og rust på armering og I tillegg vil impregnering føre til mindre groe og et enklere vedlikehold.
  • Maling av de fleste overflater med de dokumentert beste produktene på markedet
  • Fuging og re- fuging av betongelementer og betongdekker
  • Vedlikeholds avtaler

Impregnering av tegl fasader for å stoppe vanninntrenging og frostspreng. Her trakk vannet rett inn igjennom tegl og fuger, dette stoppet vi med riktig type impregnering.

Fjerning av tagging, påføring av antigrafittivoks

Refuging og impregnering av gammel teglsteins vegg inn mot kraft stasjon på Eramet I Sauda. Det var kritisk med vanninntrenging der, noe vi stoppet med refuging og impregnering.

Sopp og algedreper påført ufortynnet med lavtrykksprøyte på malt overflate i -7 grader

Ubehandlet nybygg I betongelement, vasket- primet og malt med Surfa Paint Aqua Dry.

Concord bygget I Førde, kun rengjøring med kjemikalier og spesialvasker.

Amfi bygget Mandal, kun rengjøring.