Våre tjenester for fasadebygg:
  • Tak og Fasadevask med dokumentert effektive og miljøvennlige produkter
  • Høytrykksvask opp til 500 bar med og uten varmtvann
  • Malingsfjerning
  • Betongmeisling med vann og høytrykk opp til 3000 bar`s trykk
  • Skånsom rengjøring med selvrensende produkter uten bruk av Høytrykk
  • Impregnering av betong og tegl med riktig type impregnering. Dette vil stoppe vanninntrenging- frostspreng og rust på armering.
  • Maling av de fleste overflater med de dokumentert beste produktene på markedet
  • Flytende membran til stål og papp tak.
  • Fuging og re- fuging av betongelementer og betongdekker
  • Vedlikeholds avtaler